ساختمان های عمومی پیش ساخته

 • مجموعه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی
 • مدرسه
 • خانه های ویلایی
 • سایت های کامپیوتری
 • سالن های کنفرانس
 • آزمایشگاه
 • مراکز بهداشت روستایی
 • بیمارستان و درمانگاه
 • رستوران
 • کارگاه و سالنهای صنعتی
 • ساختمانهای مخابراتی
 • خوابگاه
 • سرویس بهداشتی
 • ساختمانهای مسکونی
 • ساختمانهای اداری
 • ساختمانهای تجاری
 • مجموعه های اسکان کارگاهی (کمپینگ)